Štefanská vychádzka, 26.12.2016

https://elv.kstza.sk/wp-content/uploads/2017/01/sprava-z-akcie_Štefánska-vychádzka-2016.pdf