História

KST Elektrovod Žilina

Telovýchovná jednota Elektrovod Žilina vznikla so založením podniku v r.1949 a história turistiky siaha do 70-tych rokov 20.stor. Popri aktívnom volejbalovom a hlavne úspešnom kolkárskom oddieli (ktoré neskôr zanikli), viacerí zamestnanci vykonávali skôr jednotlivo pešie túry do okolitej prírody. T.č. figuroval ako predseda oddielu turistiky p.František Slezáček (vášnivý poľovník, neskôr chatár v Štefanovej). Ten r.1984 navrhol Jánovi Klanicovi s manželkou, či sa nechcú aktívne zapojiť do organizovaného turistického hnutia, ktoré bolo súčasťou ČSZTV. Títo postupne sústredili okolo seba turistov a ich rodinných príslušníkov z radov zamestnancov Elektrovodu. Vypracoval sa plán činnosti na rok 1985 a postupne viacero členov absolvovalo školenia cvičiteľov turistiky. V roku 1986 už má oddiel 51 členov. K tomu treba prirátať 19 TOMákov. Do dnešného dňa v oddieli zostali manželia Klanicovci (1984), Kováčovci (1985), Ondíkovci (1985), Bartákovci (1986) a Tomašcovci (1987). Financie na činnosť získaval OT od materského podniku prostredníctvom brigád, dotáciou z OV ČSZTV a podporou ROH. Už r.1987 oddiel dostáva titul „Vzorný OT TJ“. Tí, čo sa neuspokojili s rekreačnou turistikou, plnili podmienky výkonnostného odznaku. Určitou motiváciou boli aj dodnes vydávané oblastné turistické odznaky. Turisti Elektrovodu nechýbali na vrcholových okresných či celoslovenských akciách. Aktívne sa podielali na príprave turistických zrazov v Kunerade a vo Varíne. Pribúdali aj viacdenné podujatia. Ich prvá zahraničná cesta smerovala do bulharského pohoria Rila a Pirin. Po r.1989 sa oddiel o.i. takmer každoročne sústredil aj na VHT do oblasti Álp (Dachstein,Dolomiti,Júlske,Karnische Alpen ap.).
Manželia Klanicovci pritiahli do radov značkárov turistických chodníkov i ďalších šesť členov Elektrovodu. Traja z nich sú aj členmi RR KST regiónu Žilina. OT Elektrovod r.2006 prijal nové stanovy a funguje pod hlavičkou KST Elektrovod Žilina. Roku 2010 má 31 členov. Medzi nimi je 10 cvičiteľov turistiky, 3 inštruktori VHT, 13 držiteľov čestného uznania KST a 9 strieborného odznaku KST. Stále patrí k najaktívnejším klubom v regióne.

 

Činnosť KST Elektrovod Žilina v r. 2019

K 30.11.2019 má náš klub 32 členov. Vo VV KST RŽ naďalej pracuje A.Kováčová (predsedníčka revíznej komisie) a J.Klanica (v sekcií cykloturistiky, kronikár). T.r. získalo 5 našich členov zlatý odznak KST (M.Barták, J.Bartáková, J.Majerčáková, E.Ondíková a L.Tomašec), 1 čestné uznanie (E.Hubočanová) a 1 plaketu Alojza Lutonského (J.Klanica).
Z plánovaných 48 akcií sme doposiaľ uskutočnili 31 podujatí – z toho 20 PT, po 5 CT a spoločenského charakteru a 1 VHT. Do konca roka máme uskutočniť okrem výročnej členskej schôdze v pláne ešte Štefanskú vychádzku (26.12.) a Silvestrovský výstup. Organizačné fungovanie klubu zabezpečovalo 11 členských stretnutí. Zo všetkých bol vyhotovený a rozposlaný zápis. Pre niektoré objektívne či subjektívne udalosti sa nám nepodarilo uskutočniť všetky plánované podujatia. Na 43.ročníku Zimného výstupu na Čipčie nás reprezentovalo 10 členov (5.1.). Pešej Hričovskej bielej stopy sa 7 účastníkov prešlo hričovským chotárom. Po spoločenskej akcii Drápanie peria (16.2., 15+7úč.) – 4 naši členovia absolvovali celú trasu 46.Zimného prechodu Lúčanskej Malej Fatry a pod Minčolom na Hornej rovni sa podľa dohody stretli s ďalšími 6 našimi turistami, aby spoločne pokračovali do Višňového. Hojná bola i účasť na tradičnom marcovom Pochode MDŽ (15 úč.). Po dvojdňovom Valnom zhromaždení KST RŽ a 3.ročníku Jarnej burzy nasledovala túra z Trnového cez Kosovú do Strečna (11 úč.). Pre nepriaznivé počasie bola slabšia účasť na Otvorení turistickej sezóny na hrade Lietava (6.4., 3 PT a 1CT). Dňa 21.4. sa 11 našich členov (z toho siedmi prišli do Divinky na bicykli) a 6 hostí vybralo na rozhľadňu na Veľkom vrchu nad Divinkou. Hodnotná bola aj túra z Homôlky cez vrch Vápeč do Hornej Poruby (12 úč.). Zastúpenie sme mali aj na Hviezdicovom výstupe na Javorinu. Prvá tohtoročná akcia smerovala na juh Slovenského raja do Stratenej (8.-12.5.). Spoločne sme navštívili zaniknutú dedinu Šoldov, Liptovskú Tepličku, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, kaštieľ Betliar, Štítnik, Spišskú Sobotu a vyšliapali na Havraniu skalu. Cyklisti prešli okruh naprieč Slovenským rajom cez Zajfy na Podlesok a sedlom Kopanec do Stratenej cca 50km s náročným prevýšením. O týždeň neskôr sme z kysuckých Megoniek zašli k susedom na moravské Šance (11 úč.). V máji prebehlo i Spoznávanie jarných byliniek (3+2úč.). Po túre na Hájsku skalu (5 úč.) sme sa vydali do zaujímavej Malachovskej tiesňavy, kde nás zaujal o.i. NCH vedúci po bývalej ťažbe ortuťovej rudy (8 úč.). Náš klub i okres sme reprezentovali na 66.Celoslovenskom zraze turistov v Košiciach. 8 cyklistov a 2 peší turisti spoznávali pekné okolie Košíc, dokonca aj s výjazdom do Maďarska. Spoločná dovolenka tentokrát smerovala na Šumavu, konkrétne do okolia priehrady Lipno (13.-20.7., 20 čl.). Pre účastníkov bol pripravený bohatý program na pešo či bicykel (Rakúsko, Schwarzenberský kanál, Plešné jazero, Olšina a.i.) vrátane návštevy viacerých hradov a historických miest (Hluboká, Český Krumlov a.i.). Horšia už bola účasť na plánovanom sledovaní východu slnka na Hradisku a na letnom i jesennom spoznávaní byliniek… V rámci 5.ročníka Memoriálu Tomáša Kotúča (17.8.) sme využili prepravu cyklobusom do Vrútok. Po uctení si pamiatky na nášho kamaráta, deviati cykloturisti pod modrou oblohou stúpali lesnými cestami na Javorinu a dlhým zjazdom do Višňového a Žiliny. Po minuloročnej túre na Čerenovú skalu, sme t.r. vystúpili na krásny skalnatý Pravnáč (25.8., 9 úč.). Na Liptov sme sa o štyri dni vrátili, nakoľko turisti z Ružomberka v dňoch 29.8.-1.9. organizovali 41.zraz cykloturistov KST. Liptáci nenechali nič na náhodu a pripravili výborný
zraz. Aj vďaka dobrému počasiu sme absolvovali všetky náročné, ale krásne trasy na Vlkolínec, cez Čutkovskú dolinu do Ľubochne, Komjatnú a Turík do Lúčok. Nedá mi nespomenúť akciu VHT organizovanú VV KST regiónu Žilina v spolupráci s družobnou Bielsko-Bialou do Poľských
Tatier v dňoch 27.-29.9. Tohto autobusového zájazdu sa z KST Elektrovod zúčastnilo 6 našich turistov. Urobili sme výstupy v okolí Morského oka a Zakopaného. Do Vysokých Tatier sme sa vrátili v dňoch 10.-13.10. (5+3 úč.). Z hotela pri Popradskom plese naši turisti vystúpili na
Kôprovský štít, na Rysy, Ostrvu a.i. Ľahšia bola prechádzka spojená s opekaním náučným chodníkom na Rajecký hrad a rozhľadňu na Dubovej (20.10., 15 úč.). O týždeň sme sa vybrali na skalnatý Podskalský Roháč , ktorý nás prekvapil nielen svojou krásou, ale aj obťažnosťou
(10 úč.). T.r. novembrová vychádzka do Súľovských vrchov smerovala cez Hĺbocký vodopád na hrad Hričov (11 úč.). Po jesennom valnom zhromaždení KST RŽ v Lietavskej Lúčke nasledovala Jesenná burza turistického výstroja, výzbroja a literatúry. Spomenuté burzy máme ako jediné akcie zahrnuté za KST Elektrovod v okresnom kalendári KST…Tá jarná bude už v rámci Festivalu vysoké hory dňa 7.3.2020 v spolupráci s SVTS. Záverom sa treba poďakovať vedúcim, ktorí tieto akcie zodpovedne pripravili a viedli. Vďaka patrí aj aktívnym členom výboru KST Elektrovod Žilina (hlavne podpredsedovi Z.Sýkorovi
a tajomníčke K.Maljarovej, taktiež hospodárke E.Ondíkovej a kronikárke L.Ondíkovej). Ostáva nám len veriť, že plán činnosti na rok 2020, ktorý sme si spoločne vytvorili a schválili, bude dostatočne atraktívny pre každého člena nášho klubu a zdvihne účasť na pripravovaných podujatiach.