História

KST Elektrovod Žilina

Telovýchovná jednota Elektrovod Žilina vznikla so založením podniku v r.1949 a história turistiky siaha do 70-tych rokov 20.stor. Popri aktívnom volejbalovom a hlavne úspešnom kolkárskom oddieli (ktoré neskôr zanikli), viacerí zamestnanci vykonávali skôr jednotlivo pešie túry do okolitej prírody. T.č. figuroval ako predseda oddielu turistiky p.František Slezáček (vášnivý poľovník, neskôr chatár v Štefanovej). Ten r.1984 navrhol Jánovi Klanicovi s manželkou, či sa nechcú aktívne zapojiť do organizovaného turistického hnutia, ktoré bolo súčasťou ČSZTV. Títo postupne sústredili okolo seba turistov a ich rodinných príslušníkov z radov zamestnancov Elektrovodu. Vypracoval sa plán činnosti na rok 1985 a postupne viacero členov absolvovalo školenia cvičiteľov turistiky. V roku 1986 už má oddiel 51 členov. K tomu treba prirátať 19 TOMákov. Do dnešného dňa v oddieli zostali manželia Klanicovci (1984), Kováčovci (1985), Ondíkovci (1985), Bartákovci (1986) a Tomašcovci (1987). Financie na činnosť získaval OT od materského podniku prostredníctvom brigád, dotáciou z OV ČSZTV a podporou ROH. Už r.1987 oddiel dostáva titul „Vzorný OT TJ“. Tí, čo sa neuspokojili s rekreačnou turistikou, plnili podmienky výkonnostného odznaku. Určitou motiváciou boli aj dodnes vydávané oblastné turistické odznaky. Turisti Elektrovodu nechýbali na vrcholových okresných či celoslovenských akciách. Aktívne sa podielali na príprave turistických zrazov v Kunerade a vo Varíne. Pribúdali aj viacdenné podujatia. Ich prvá zahraničná cesta smerovala do bulharského pohoria Rila a Pirin. Po r.1989 sa oddiel o.i. takmer každoročne sústredil aj na VHT do oblasti Álp (Dachstein,Dolomiti,Júlske,Karnische Alpen ap.).
Manželia Klanicovci pritiahli do radov značkárov turistických chodníkov i ďalších šesť členov Elektrovodu. Traja z nich sú aj členmi RR KST regiónu Žilina. OT Elektrovod r.2006 prijal nové stanovy a funguje pod hlavičkou KST Elektrovod Žilina. Roku 2010 má 31 členov. Medzi nimi je 10 cvičiteľov turistiky, 3 inštruktori VHT, 13 držiteľov čestného uznania KST a 9 strieborného odznaku KST. Stále patrí k najaktívnejším klubom v regióne.

 

Činnosť KST Elektrovod Žilina v r.2013

Náš klub turistov má k dnešnému dňu 41 členov – čo je o jedného viac, ako vlani (6 sa odhlásili a 7 sa prihlásili). No aj napriek koncoročnej výzve o potvrdení členstva, 7 papieroví členovia neabsolvovali ani jednu našu akciu… Preto sa v budúcnosti treba zamerať skôr na kvalitu, ako na kvantitu.

Vo VV KST regiónu Žilina máme zastúpenie v sekcii cykloturistiky (J.Klanica) a v revíznej komisii (A.Kováčová). Z minulosti máme vyškolených 10 cvičiteľov pešej turistiky a 3 značkárov. V roku 2013 jeden náš člen získal zlatý (J.Klanica) a dvaja strieborný odznak KST (A.Kováčová a M.Tomašcová).

K dnešnému dňu sme t.r. uskutočnili takmer všetky plánované podujatia (25). Najviac (14) akcií bolo už tradične pešej turistiky, 5 cykloturistiky, 3 lyžiarskej a po jednej akcii vodnej a VHT. Netreba zabudnúť aj na Dámsku jazdu. Do konca kalendárneho roka máme ešte naplánovanú Štefanskú vychádzku (A.Kováčová).

PT (pešia turistika):

Sezónu 2013 sme zahájili účasťou na okresnom 37.ročníku Zimného výstupu na Čipčie (5.1.-7 zástupcov z KST ELV), ktorý organizuje KST Turie. Slabšia účasť bola na 40.jubilejnom Zimnom prechode Kunerad – Martin (23.2.) organizovaný KST Horec Žilina. Tohtoročný pochod MDŽ smeroval do okolia Trnového s návštevou rekonštruovaného dreveného kostolíka (10.3.-14 úč.). 24.3. nasledovala prechádzka zo Zástrania do Brodna (13 úč.). Dňa 14.4. sme sa stretli na Lietavskom hrade pri príležitosti Otvorenia turistickej sezóny. 18 našich členov pritiahlo množstvo ďalších doposiaľ neorganizovaných kamarátov. Šiesti turisti prišli na toto podujatie na bicykloch a potom pokračovalo okruhom cez Brezany a Bánovú do Žiliny. Májovú prírodu sme si vychutnali počas výstupu na Strážov (1.5.-9 úč.), výstupu na Katovu skalu vo Veľkej Fatre (11.5.-16 úč.) a na 17.ročníku Jarného výstupu na Skalky (18.5.-10 úč.). Vo Veľkej Fatre sme ešte na vzorne pripravenej túre dňa 15.6. obdivovali skalnaté bralá Tlstej a Ostrej s nazretím do známej jaskyne Mažarná. Po minuloročnom nultom ročníku v Nízkych Tatrách v doline Vyvieranica pri Medzibrode 18 účastníkov v dňoch 4.-7.7. z obnovenej chaty vyrážalo na bicykloch do nádherného okolia a tiež splavilo časť úseku blízkeho Hrona. Cestou domov sme si prezreli aj hrad Ľupča. Cieľom tradičnej aktívnej dovolenky nášho klubu v dňoch 27.7.-3.8. (18 čl.) boli t.r. Krkonoše. Pešo i na bicykloch sme zdolali všetky dopredu vytýčené ciele – vrcholové partie národného parku a krásne predhorie s množstvom hradov, zámkov, kláštorov, safari a iných atraktivít.

K pešej turistike môžeme zaradiť aj prechádzku Vodnou cestou v Hornom Hričove dňa 10.8., spojenú so stretnutím členov nášho klubu. Vďaka organizátorom sme sa mohli po rokoch zvítať a zaspomínať si aj s ôsmimi bývalými členmi KST Elektrovod.

V septembri 10 našich členov prešlo úchvatnou Prosieckou a Kvačianskou dolinou. S históriou osídľovania Kysúc sme sa oboznámili za krásneho počasia na potulke po osadách v Javorníkoch (19.10.- 9 úč.). Tradíciu jesennej turistiky každoročne udržiavame pri novembrových túrach v Súľovských vrchoch. Dňa 10.11. to bolo po trase Súľov – Šarkania jaskyňa – Obrovská brána – sedlo Roháč – s návratom do späť do Súľova (10 úč.).

VHT:

Sem môžeme zaradiť po organizačnej stránke perfektne pripravenú akciu Roháče v dňoch 3.-6.10. s rekordnou účasťou 37 turistov. K zdaru prispelo aj výborné počasie. Na mape Roháčov neostal asi ani jeden neprejdený turistický chodník… Cykloskupinka zavítala do tohto pohoria aj z poľskej strany (Chocholowska dolina) a neskôr zašla do Kvačianskej doliny. Cestu domov niektorí využili na kúpanie v termálnom kúpalisku na Oraviciach, prešli Juráňovú dolinu, navštívili Oravský hrad resp. Bešňovské travertíny.

CT (cykloturistika):

Okrem už spomenutej akcie Otvorenia turistickej sezóny na Lietavskom hrade, okolí Medzibrodu, Krkonôš a neskôr Roháčov, sme sa podieľali na organizovaní cyklistickej časti okresného zrazu KST na vodnom diele Žilina. Štrnásťčlenná skupina z viacerých klubov absolvovala okruh cez Strečno, Varín, Lysicu s návratom na VD, kde pokračoval oficiálny program zrazu. Dňa 14.7. deväť cykloturistov spoznávalo krásy Turčianskej záhradky po trase Martin –– Turčianska Štiavnička – dolina Kantor –– Martin. Náš región sme reprezentovali v dňoch 19.-25.8. na 35. zraze cykloturistov v Piešťanoch. Trinásťčlenný peletón maximálne využil pekné počasie a množstvo zaujímavých lokalít v širšom okolí. Spomeniem len napr. kláštor Katarínka v lesoch Malých Karpát, Hlohovec, Ducové, Bojnú, Čachtice, Brezovú pod Bradlom. Cestu domov nám spríjemnila prestávka spojená s návštevou kláštora Skalka pri Trenčíne. Zo sediel bicyklov sme dňa 12.10. obdivovali sfarbené lesy Bielych Karpát po náučnom lesnom chodníku Pruské – Chrástková – Bolešov. Niektorí zo šestnástich účastníkov si trasu predĺžili do Dubnice nad Váhom, kde si prezreli obnovený kaštieľ a park Ilešházyovcov.

LT (lyžiarska turistika):

Snehová nádielka nám umožnila vykonať všetky plánované lyžiarske túry. Dňa 26.1. sme sa zúčastnili na 7.ročníku Hričovskej bielej stopy (7 našich členov) a o týždeň neskôr 2.ročníka Prechodu Beskydsko-Javorníckej magistrály. 16.2. sme nechýbali na 12.ročníku lyžiarského prechodu Malatinskou magistrálou.

VT (vodná turistika):

Bola zastúpená jedinou vydarenou akciou – a to splavom Hrona v úseku zo Zvolena do Žiaru nad Hronom.

 

Záverom sa chcem poďakovať všetkým vedúcim túr, ktorí naše akcie zodpovedne pripravovali a viedli. Zvlášť treba vyzdvihnúť tých, ktorí ich obohatili o KPČ a potom vypracovali správu do našej a okresnej kroniky. Poďakovať treba aj výboru KST Elektrovod Žilina a ostatným aktívnym členom, ktorí organizačne prispeli k zabezpečeniu spoločenských akcií, či tvorbe našej webovej stránke.