KST ELV ZA

07. 04. 2018 otvorenie letnej turistickej sezóny, Lietavský hrad

https://elv.kstza.sk/wp-content/uploads/2018/05/Sprava_otvor-sezony-2018_Lietava.pdf