KST ELV ZA

Turistický výstup na Belské skaly

(716 m n. m.)

Dňa 03. apríla 2022

            Aj keď k nám po týždni opäť zavítala zima, rozhodli sme sa turistický výlet na Belské Skaly uskutočniť  v plánovanom termíne, teda v nedeľu 03. 04. 2022.

Výstupu sa zúčastnili Ján Klanica, Zdeno Sýkora, Katarína Sýkorová, Alena Hreusová a Ján Moravčík, ktorý bol vedúcim akcie.

Keďže záujemcov o výlet sa prihlásilo päť,  Z. Sýkora ochotne odviezol celú skupinku autom až na parkovisko v Belianskej doline. Z Belianskej doliny s nadmorskou výškou 533 m n. m. sme sa stúpaním po žltej turistickej značke dostali až na cieľ našej trasy Belské skaly do výšky 716 m n. m.

Trasa začala po rozbitej asfaltovej ceste až ku lavičke ponad beliansky potok. Po prejdení lavičky sme začali stúpať lesným chodníčkom a v závere aj skalnatým terénom. Kráčalo sa dobre, chodník nebol ani zablatený, ani zľadovatený, skaly neboli šmykľavé.

Po trase boli zaujímavé tri vyhliadky – „Spodná vyhliadka“, ďalej „Stredná vyhliadka“ a záverečná „Vyhliadka Krkavec“. Najmä z poslednej vyhliadky sa nám naskytol krásny výhľad na okolité kopce, celú obec Belá a aj na vzdialené Vodné dielo Žilina.

O tom, že Belské Skaly sú obľúbené aj pre horolezcov, svedčili pripevnené skoby na jednotlivých skalách a niekde aj zabudnuté karabínky.

Späť sme sa vrátili tou istou trasou do Belianskej doliny. Keďže celá trasa tam a späť trvala menej ako 2 hodiny, rozhodli sme sa ju predĺžiť cez osadu Frankovia, ktorá je najvzdialenejšou osadou obce Dolná Tížina. Viedla k nej asfaltová cesta, z osady sme pokračovali kvalitnou lesnou cestou a v závere klesaním po suchej lúke sme sa dostali späť do Belianskej doliny.

            Na občerstvenie sme si vybrali pekné miesto v Belianskej doline blízko kaskády potôčika. Avšak z dôvodu silnejšieho vetra a chladu sme upustili od obľúbeného opekania.   

Aj keď počas dňa bolo zamračené, slniečko sa ukázalo až poobede pri našom návrate, turistickú túru na Belské skaly hodnotím ako vydarenú akciu, čo potvrdili všetci jej účastníci. Z hľadiska náročnosti sa jednalo o stredne náročnú trasu, pretože úsek na poslednú najvyššiu skalu bol istený stúpačkami a reťazami. Celú túru vrátane obhliadky osady Frankovia sme zvládli  za necelé 3 hodiny.

Akciu ukončil jej vedúci J. Moravčík v Pizzerii „U Babky“ vo Varíne pri dobrej kávičke, kde sme sa zastavili cestou do Žiliny.

Spracoval:  Ján Moravčík Žilina, dňa  03. 04. 2022