05.08.2017, 3. ročník Memoriál Tomáša Kotúča, cykloturistika Turiec

http://elv.kstza.sk/wp-content/uploads/2017/09/sprava_Turiec-2017.pdf