KST ELV ZA

História

KST Elektrovod Žilina

Telovýchovná jednota Elektrovod Žilina vznikla so založením podniku v r.1949 a história turistiky siaha do 70-tych rokov 20.stor. Popri aktívnom volejbalovom a hlavne úspešnom kolkárskom oddieli (ktoré neskôr zanikli), viacerí zamestnanci vykonávali skôr jednotlivo pešie túry do okolitej prírody. T.č. figuroval ako predseda oddielu turistiky p.František Slezáček (vášnivý poľovník, neskôr chatár v Štefanovej). Ten r.1984 navrhol Jánovi Klanicovi s manželkou, či sa nechcú aktívne zapojiť do organizovaného turistického hnutia, ktoré bolo súčasťou ČSZTV. Títo postupne sústredili okolo seba turistov a ich rodinných príslušníkov z radov zamestnancov Elektrovodu. Vypracoval sa plán činnosti na rok 1985 a postupne viacero členov absolvovalo školenia cvičiteľov turistiky. V roku 1986 už má oddiel 51 členov. K tomu treba prirátať 19 TOMákov. Do dnešného dňa v oddieli zostali manželia Klanicovci (1984), Kováčovci (1985), Ondíkovci (1985), Bartákovci (1986) a Tomašcovci (1987). Financie na činnosť získaval OT od materského podniku prostredníctvom brigád, dotáciou z OV ČSZTV a podporou ROH. Už r.1987 oddiel dostáva titul „Vzorný OT TJ“. Tí, čo sa neuspokojili s rekreačnou turistikou, plnili podmienky výkonnostného odznaku. Určitou motiváciou boli aj dodnes vydávané oblastné turistické odznaky. Turisti Elektrovodu nechýbali na vrcholových okresných či celoslovenských akciách. Aktívne sa podielali na príprave turistických zrazov v Kunerade a vo Varíne. Pribúdali aj viacdenné podujatia. Ich prvá zahraničná cesta smerovala do bulharského pohoria Rila a Pirin. Po r.1989 sa oddiel o.i. takmer každoročne sústredil aj na VHT do oblasti Álp (Dachstein,Dolomiti,Júlske,Karnische Alpen ap.).
Manželia Klanicovci pritiahli do radov značkárov turistických chodníkov i ďalších šesť členov Elektrovodu. Traja z nich sú aj členmi RR KST regiónu Žilina. OT Elektrovod r.2006 prijal nové stanovy a funguje pod hlavičkou KST Elektrovod Žilina. Roku 2010 má 31 členov. Medzi nimi je 10 cvičiteľov turistiky, 3 inštruktori VHT, 13 držiteľov čestného uznania KST a 9 strieborného odznaku KST. Stále patrí k najaktívnejším klubom v regióne.

 

Správa o činnosti KST Elektrovod Žilina za rok 2021

K 1.12.2021 má náš klub registrovaných 30 členov.

Korona nám, bohužiaľ, opäť ovplyvnila našu činnosť. V pláne podujatí máme spolu 48 akcií. K dnešnému dňu sme ich mali uskutočniť 44, no pre pandémiu a čiastočne i kvôli počasiu sme ich mohli uskutočniť len 21 (t.j. 48%).

Z tohto počtu bolo 14 akcií pešej turistiky (spomeniem pochod MDŽ Svederník, Kojšovú, Malý Budzogáň, V.Plešivec, Slovenský kras, Bosmany, Rohatú skalu, Slovenské rudohorie, Sokolie, Babky v Záp.Tatrách, Súľovské vrchy), 4 akcie cykloturistiky (Hričovský kanál, Ráztočno, Nová Bystrica a Brezovú pod Bradlom), 2 akcie VHT (výstup na Salatín a Ďumbier v N.Tatrách) a 1 akciu vodnej turistiky (základy člnkovania na VD Žilina). Útlm hromadných podujatí v októbri spôsobila už spomenutá ďalšia vlna Covid-u. Našťastie pomocou mobilov a emailov sa navzájom informujeme o pravidelných vychádzkach a túrach v rámci jednotlivcov resp. menších skupín.

Fungovanie klubu zaisťovalo 5 členských stretnutí. Zo všetkých bol vyhotovený a rozposlaný zápis. Poďakovať treba výboru KST za vzájomnú spoluprácu a všetkým aktívnym členom.

Máme odsúhlasený plán činnosti na budúci rok (koordinátor Z.Sýkora). Dúfam, že situácia nám ich dovolí všetky absolvovať.

 

V Žiline dňa 1.12.2021                                               Ján Klanica, predseda KST Elektrovod Žilina