História

13 držiteľov čestného uznania KST
Lorem Ipsum je fiktívny text pri návrhu.
10 lektorov turistiky a 3 inštrukt. VHT

Lorem Ipsum je fiktívny text pri návrhu.

9 strieborného odznaku KST

Lorem Ipsum je fiktívny text pri návrhu.

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie.

Naša História

Telovýchovná jednota Elektrovod Žilina vznikla so založením podniku v r.1949 a história turistiky siaha do 70-tych rokov 20.stor. Popri aktívnom volejbalovom a hlavne úspešnom kolkárskom oddieli (ktoré neskôr zanikli), viacerí zamestnanci vykonávali skôr jednotlivo pešie túry do okolitej prírody. T.č. figuroval ako predseda oddielu turistiky p.František Slezáček (vášnivý poľovník, neskôr chatár v Štefanovej). Ten r.1984 navrhol Jánovi Klanicovi s manželkou, či sa nechcú aktívne zapojiť do organizovaného turistického hnutia, ktoré bolo súčasťou ČSZTV. Títo postupne sústredili okolo seba turistov a ich rodinných príslušníkov z radov zamestnancov Elektrovodu.

Vypracoval sa plán činnosti na rok 1985 a postupne viacero členov absolvovalo školenia cvičiteľov turistiky. V roku 1986 už má oddiel 51 členov. K tomu treba prirátať 19 TOMákov. Do dnešného dňa v oddieli zostali manželia Klanicovci (1984), Kováčovci (1985), Ondíkovci (1985), Bartákovci (1986) a Tomašcovci (1987). Financie na činnosť získaval OT od materského podniku prostredníctvom brigád, dotáciou z OV ČSZTV a podporou ROH. Už r.1987 oddiel dostáva titul „Vzorný OT TJ“. Tí, čo sa neuspokojili s rekreačnou turistikou, plnili podmienky výkonnostného odznaku. Určitou motiváciou boli aj dodnes vydávané oblastné turistické odznaky.

Turisti Elektrovodu nechýbali na vrcholových okresných či celoslovenských akciách. Aktívne sa podieľali na príprave turistických zrazov v Kunerade a vo Varíne. Pribúdali aj viacdenné podujatia. Ich prvá zahraničná cesta smerovala do bulharského pohoria Rila a Pirin. Po r.1989 sa oddiel o.i. takmer každoročne sústredil aj na VHT do oblasti Álp (Dachstein,Dolomiti,Júlske,Karnische Alpen ap.). Manželia Klanicovci pritiahli do radov značkárov turistických chodníkov i ďalších šesť členov Elektrovodu. Traja z nich sú aj členmi RR KST regiónu Žilina. OT Elektrovod r.2006 prijal nové stanovy a funguje pod hlavičkou KST Elektrovod Žilina. Roku 201031 členov. Medzi nimi je 10 cvičiteľov turistiky, 3 inštruktori VHT, 13 držiteľov čestného uznania KST a 9 strieborného odznaku KST. Stále patrí k najaktívnejším klubom v regióne.

Správa o činnosti KST Elektrovod Žilina za rok 2022

K 26.11.2022 má náš klub registrovaných 30 členov.

Našťastie po ústupe covidu sme mohli uskutočniť takmer všetky plánované akcie. K dnešnému dňu sme ich t.r. uskutočnili spolu 32. Viacdenných podujatí bolo 7.

Z tohto počtu bolo 22 akcií pešej turistiky. Spomeniem pochod MDŽ, Kojšovú, Vyšehrad v Turci, Belské skaly, vodopády Vyšných Revúc, Holíš nad Nimnicou, výstup na V.Rozsutec a Ostnicu, NCH Ráztočno – Remata, Mojtín – Červená skala, Súľovské vrchy, Klokočov,Konečná – Turzovka,Predmier a i. Z tých viacdenných podujatí pešej turistiky spojenú s cykloturistikou v Slovenskom krase (19.-22.5. s výjazdom do Maďarska), Pieniny (11.-18.6.), Liptovskú Osadu (24.-27.9.) a Szczawnicu v Poľsku (12.-14.8. organizovanú VV KST RŽ).

Zo 6 akcií cykloturistiky treba spomenúť trasu Čachtice – Veľký Plešivec, Čierny Váh (Važec – Benkovo – Važec), Liptovský Trnovec – Bobrovec – Kvačany, Suchú dolinu za Rajcom a okolie Brezovej pod Bradlom (25.-28.8.2022).

Mali sme aj 3 akcie vodnej turistiky – splav Oravy v úseku Tvrdošín – Podbiel (12.5.) a dve propagačno-výučbové základy člnkovania na VD Žilina.

Na bežkách sme absolvovali trasu z Melocíka na Greguše a späť (14.2.)

Fungovanie klubu zaisťovalo 9 pravidelných mesačných stretnutí. Zo všetkých bol vyhotovený a rozposlaný zápis.

Do konca tohto kalendárneho roka nám okrem výročnej schôdze spojenej s voľbami a schválením plánu činnosti na r.2023 zostalo ešte uskutočniť 26.12. Štefanskú vychádzku a tradičný Silvestrovský výstup.

 

V Žiline dňa 26.11.2022                                                        Ján Klanica

                                                                                 predseda KST Elektrovod Žilina