Gaštan

dátum konania: 16.05.2022, 9 km, prevýšenie 300m

počet účastníkov: 1 (vrátane vedúceho)

Túra sa robila autobusmi. Trasa z Brieštia na vrchol Gaštanu, ktorý je mimo červenej značky. Potom červenou po hrabeni nad Hadvigu a neznačkovanou cestou cez Hadvigu do Brieštia. Lúky boli zakvitnuté množstvom veternice lesnej a starý cintorín v Hadvige narcismi.