Vodná Turistika

Dobrodružstvo je vzrušujúci alebo nezvyčajný zážitok. Môže to byť aj odvážny, zvyčajne riskantný podnik s neistým výsledkom. Dobrodružstvá môžu byť aktivity s určitým potenciálom fyzického nebezpečenstva, ako je cestovanie, objavovanie, parašutizmus, horolezectvo, potápanie, rafting alebo účasť na extrémnych športoch.

Tento výraz sa tiež vo všeobecnosti vzťahuje na akýkoľvek podnik, ktorý je potenciálne plný fyzického, finančného alebo psychologického rizika, ako je napríklad obchodný podnik alebo iné veľké životné podniky.