Štefánska vychádzka, 26. 12. 2017

http://elv.kstza.sk/wp-content/uploads/2018/01/sprava-z-akcie_Štefánska-vychádzka-2017.pdf