Zástranie-Radoľa_21.03.2015

logokstelv_90x90

Zástranie – Radoľa    21.3.2015

Účastníci: J.Klanica, E.Klanicová, A.Lenárová, Z.Sýkora, K.Maljarová, D.Krakovská, J.Fabik a dva psy.

Siedmi statoční z nášho oddielu a dva psy využili posledné krásne počasie.

Začali sme na červenej značke v Zástraní, ktorá nás doviedla na zelenú značku smerujúcu na Ostré. Na tejto trase sme našli pár sedení a preto sme sa na jednej z nich nad Snežnicou zastavili a založili oheň. Opiekli sme si slaninu aj iné dobroty. Po dlhšej oddychovej zastávke sme pokračovali ďalej. Opustili sme zelenú značku a chodníkom popod Veľké Vreteno sme sa dostali do sedla medzi Vretenami ku kaplnke. Odtiaľto naša cesta viedla do Radole, ale ešte pred zostupom do dediny sme sa zastavili na archeologickom nálezisku na Kostolisku. Tu sme zostali sklamaní, pretože nálezisko bolo zasypané, ale aj napriek tomu sme mali krásny deň.                                                                                                                  K.Maljarová