Čierny Váh CT

dátum konania akcie: 23.6.-24.6. 2022

počet účastníkov: 7 : V. Kováč,  L. Hubočan T. Pravdík, S Benčát  J.Klanica, Z. Sýkora, K.Sýkorová

     Vo štvrtok absolvovala skupina :Kováč,Hubočan, Pravdík výstup od Amfiteátra vo Východnej, Čiernou dolinou a prístupovou asfaltovou cestou k hornej nádrži PVE Čierny Váh, kde sa stretla so S. Benčátom.

Spoločne pokračovali 10 km zjazdom do Svarína a popri dolnej nádrži k ústiu Ipoltice, kde bola výstava poľovníckych trofejí a otvorené múzeum Čiernovážskej lesnej železnice.

Ďalej Pokračovala len trojica  do Brezovej a Múrnou dolinou do Važca a Východnej.

V piatok absolvovali manželia Sýkorovci s J.Klanicom okruh z Važca dolinou Konského potoka, údolím Čierneho Váhu a Múrnou dolinou späť do Važca.

Počasie bolo po oba dni slnečné s peknými výhľadmi na okolité scenérie.

Vincent Kováč