Tanková cesta

 

Termín: 07.06.2014

Trasa: Vrútky-CT Martin-CT „Tanková cesta“-Trebostovo-Košťany-Žabokreky-

Dražkovce-Priekopa-Vrútky

Dĺžka trasy: 45km/prev.+310m

Účastníci: 22 z toho 16 čl.nášho klubu

 

Túto akciu na výročnej schôdzi novembri 2013 naplánoval náš kamarát T.Kotúč, ktorý nás bohužiaľ mesiac nato navždy opustil… V tento deň sme si na cintoríne vo Vrútkach uctili jeho pamiatku a potom absolvovali cykloakciu „Tankovou cestou“. Trasa viedla z Vrútok po značených cyklochodníkoch okolo rieky Turiec úbočím Malej Fatry ponad Bystričku. V novopostavenej vyhliadkovej veži pred Trebostovom sme mali prvú posilňovaciu prestávku. Za krásneho počasia sme pokračovali stredom Turca cez Košťany do gazdovského dvora v Žabokrekoch. Z poľnej cesty v smere na Dražkovce, nás prekvapil nádherný kruhový výhľad na okolité Fatry. Značenú trasu sme opustili pod „Atilovou hrobkou“ v Priekope a o pár kilometrov sme prišli z zaparkovaným autám pri mestskom úrade vo Vrútkach.

Účastníci podujatia sa dohodli, že v budúcnosti nazveme túto akciu „Memoriál Tomáša Kotúča“ a budeme v nej pokračovať.

V Žiline 08.06.2014                                                                                          Ján Klanica

Tanková cesta
Miesto Tomášovho posledného odpočinku
Tanková cesta
Tanková cesta