Zimný turistický výstup na Čipčie 926 m n. m

46. ročník 8.1.2022

Účastníci: M. Dikošová, J. Klanica, E. Klanicová, I. Škarupová, K. Sýkorová, Z. Sýkora, J. Moravčík, M. Orieščik, E. Gabriš, 1 hosť

spolu:   10 účastníkov

Z dôvodu prebiehajúcej epidémie akcia bola individuálna, stretli sme sa o 11, 00 hod. v Turí  a následne sme začali po modrej TZ výstup na Čipčie. Po čiastočne zľadovatenom chodníku sme všetci bez úrazu dosiahli vrchol. Tam nás už čakali rozhorené ohniská, kde sme opiekli prinesené špekáčky, či slaninu. Ako prvé padlo šampanské, na prípitok k Novému roku.

Po náročnom zľadovatenom zostupe a presune do Žiliny sme akciu ukončili spoločnou tlačovkou u Tomáša, vydarená akcia, stálo to zato.

M. Dikošová